กายภาพบำบัดช่วยการเคลื่อนไหวให้คล่องขึ้น

 

หลายๆครั้งที่เราพบกับผู้ป่วยที่นอนพักฟื้นอยู่บนเตียงนอนเป็นระยะเวลาที่นาน ซึ่งการนอนเป็นเวลานานนั้นจะสั่งผลเสียให้กับอวัยวะส่วนอื่นๆ ทำให้ต้องมีการทำกายภาพบำบัดเกิดขึ้น คงมีหลายท่านที่ไม่ทราบถึงวิธี ขั้นตอน หรือความหมายที่แท้จริงของคำว่ากายภาพบำบัด เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จำเป็นต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่ากายภาพบำบัดก่อนเป็นอันดับแรก

 

กายภาพบำบัด เป็นกระบวนการจัดการ ป้องกัน แก้ไข เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ ที่เกิดจากการเจ็บป่วยต่างๆ โดยมีวิธีการแตกต่างกันออกไป เช่นใช้ความเย็นความร้อน การเคลื่อนไหวของข้อต่อ การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า หลังจากการพักฟื้นจะต้องมีการทำกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดจะต้องทำการซักประวัติผู้ป่วยก่อนเพื่อที่จะทำการรักษาตามอาการความเจ็บป่วย กายภาพบำบัดนับว่าเป็นขั้นตอนของการรักษาทางการแพทย์อีกหนึ่งประเภทที่มีความสำคัญไม่แพ้การทานยาปฎิชีวนะเลย การรักษาโดยทำกายภาพบำบัดเป็นการรักษาโดยผสมผสานระหว่างการรักษาแบบกายวิภาครวมกับหลักวิทยาศาสตร์ หลักการก็ไม่ยากจะมีการใช้อุปกรณ์บางตัวเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยตามแต่อาการของโรค อุปกรณ์ได้แก่ ผ้าร้อน อุปกรณ์ออกกำลังกาย เครื่องดึงหลัง ดึงคอ เป็นต้น กายภาพบำบัดได้นำมาใช้รักษาผู้ป่วยนั้นต้องเป็นนักกายภาพบำบัดหรือผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ในการทำหน้าที่ในการรักษา โดยต้องจบวิชาชีพตามหลักสูตรมาเท่านั้นจึงจะสามารถทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วยได้

 

กายภาพบำบัดดีอย่างไร และโรคอะไรบ้างที่ต้องทำการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยการให้ผู้ป่วยได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคเดิมๆซ้ำอีก หรือการกลับมาของโรคนั้นเอง เพราะเพียงทานยารักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยไม่สามารถขจัดปัญหาต่างๆได้หมดและบางครั้งหากทานยาปฎิชีวนะติดต่อกันเป็นเวลานานจะส่งผลเสียให้กับสุขภาพ หรือเกิดโรคอื่นแทรกซ้อนอีกด้วย การรักษาด้วยวิธีทำกายภาพบำบัดนี้ จะสามารถบำบัด โรคกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง กล้ามเนื้ออักเสบ อัมพฤกษ์ อัมพาต หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ออฟฟิตซินโดรม ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกที่ไม่ปกติ เป็นต้น ซึ่งการรักษาโดยวิธีการของกายภาพบำบัดจะเป็นการฝึกให้ผู้ป่วยทราบถึงวิธีการในการป้องกันและดูแลตนเองในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการให้หายไปหรือเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ และส่งผลดีต่อผู้ป่วยโดยทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางในการไปหาหมออยู่บ่อยครั้งเพื่อไปรับยามาทานบรรเทาอาการของโรค

 

การเกิดโรคนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงชีวิต เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำซ้อน ผู้ป่วยจึงเป็นต้องทำกายภาพบำบัดให้ร่างกายมีการได้เคลื่อนไหวส่วนที่ผิดปกติให้กลับมาใช้งานได้ดีเช่นเดิมโดยไม่ต้องพึ่งพายาแผนปัจจุบันมากนักในการรักษาบรรเทาโรค เพราะวิธีการรักษาโดยนักกายภาพบำบัดนั้นจะส่งผลให้ผู้ป่วยทราบถึงวิธีการปฎิบัติรวมไปจนถึงการทำกายภาพอย่างสม่ำเสมอจะทำให้สามารถป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี คงพอเข้าใจกันอย่างดีแล้วกับการทำกายภาพบำบัด ซึ่งก็มีข้อดีอย่างมากสำหรับผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อหยุดการเกิดโรค ผู้ป่วยต้องมั่นทำกายภาพบำบัดกันอย่างสม่ำเสมอนะค่ะเพราะกายภาพบำบัดจะทำให้ท่านมีความสุขอย่างถาวรค่ะ

เลือกดูสินค้าอุปกรณ์กายภาพบำบัด ของเราได้ที่เมนู สินค้า

Leave a Reply