กายภาพบำบัดช่วยการเคลื่อนไหวให้คล่องขึ้น

หลายๆครั้งที่เราพบกับผู้ป่วยที่นอนพักฟื้นอยู่บนเตียงนอนเป็นระยะเวลาที่นาน ซึ่งการนอนเป็นเวลานานนั้นจะสั่งผลเสียให้กับอวัยวะส่วนอื่นๆ ทำให้ต้องมีการทำกายภาพบำบัดเกิดขึ้น คงมีหลายท่านที่ไม่ทราบถึงวิธี ขั้นตอน หรือความหมายที่แท้จริงของคำว่ากายภาพบำบัด เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จำเป็นต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่ากายภาพบำบัดก่อนเป็นอันดับแรก