อุปกรณ์กายภาพบำบัด – Parallel Bars

การใช้งานบาร์ขนานหรือ Parallel Bars ในการฟื้นฟูและการบำบัดทางกายภาพเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับในการดูแลผู้ป่วยของนักกายภาพบำบัด Paraller Bars ใช้ในการช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูความแข็งแรงและสมดุลในการเคลื่อนไหวของพวกเขา ใช้สำหรับคนที่ต้องการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บ โรครุมเร้าและเงื่อนไขอื่น ๆที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ Parallel Bars จึงเป็นเครื่องมือสำหรับนักกายภาพบำบัดในการใช้บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่สำคัญยิ่ง

 

นักกายภาพบำบัดใช้ Parallel Bars กับผู้ป่วยในการฝึกส่วนต่างๆของร่างกายให้ทำงานประสานกัน  โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและนักกายภาพบำบัด ซึ่งผู้ป่วยที่ร่างกายขาดความสมดุลและมีปัญหาการประสานงานกันของส่วนต่างๆของร่างกายก็มักจะเป็นผลมาจากสมองขาดเลือดหรือการบาดเจ็บที่สมอง ผู้ป่วยจะต้องฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย กระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพต่างๆข้างต้น

 

นอกจากนี้แล้ว Parallel Bars ยังใช้สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยให้สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง หรือมีเครื่องช่วยการเดิน ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มการฟื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าว ผู้ป่วยบางคนก็จำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของข้อต่อและกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงเพียงพอเสียก่อน ซึ่งหลังจากที่ได้เริ่มฟื้นฟูโดยใช้ Parallel Bars แล้ว ผู้ป่วยก็สามารถที่จะใช้เครื่องช่วยการเดินอื่นๆต่อไปได้ เช่น การใช้ไม้ค้ำเดิน (Walkers) , ไม้ยันรักแร้ หรือไม้เท้า เป็นต้น

 

Parallel Bars ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆให้มีความแข็งแรงขึ้นนั้น โดยทั่วไปแล้ว ก็ยังจะใช้กับผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงนานๆหรือต้องนั่งอยู่บนรถเข็นนานๆ อีกด้วย ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อและข้อต่อเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องออกกำลังกายเพื่อพัฒนาการทำงานของหัวใจและปอด หรือCadio Exercise อีกด้วย เพื่อฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดในร่างกายของผู้ป่วย

 

ราว ParallelBarsBailey-main

 

แน่นอนว่า ผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูภายหลังจากการรักษาอาการต่างๆ เช่นหลอดเลือดไปเลี้ยงสมอง อาการเกี่ยวการบาดเจ็บที่สมองหรือกระดูกสันหลัง ซึ่งอาการของโรคต่างๆดังกล่าวเหล่านั้นมีผลต่อการเดินของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิต ทั้งนี้กายภาพบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทางกายภาพบำบัดจำเป็นต้องเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าวของผู้ป่วย ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว Parallel Bars เป็นเครื่องมือที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะฟื้นฟูการเดิน ความสมดุล ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อ การทำงานประสานกันของส่วนต่างๆของร่างกายให้ดีขึ้น ทำให้สามารถมีความมั่นใจกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เช่นเดิม

 

อย่างไรก็ตาม Parallel Bars และการบำบัดรักษาด้วย Parallel Bars นั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนเดียวของการบำบัดด้วยวิธีการอื่นๆ และการใช้เครื่องมืออื่นๆเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยเท่านั้น ผู้ป่วยและนักกายภาพบำบัด มีเป้าหมายร่วมกันและต้องวางแผนการฟื้นฟูร่วมกันในการที่จะสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งก็หมายความว่า อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องมือ หรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นๆ ที่จะมีผลต่อการฟื้นฟูความแข็งแรง ความสมดุล การทำงานประสานกันของส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น Balance Board (กระดานทรงตัว) , Balance Beam (คานทรงตัว), Balance Ball หรือเครื่องมืออื่นๆตามความเหมาะสมอีกได้
ทั้งนี้เครื่องมือและอุปกรณ์กายภาพบำบัดอื่นๆ ท่านก็สามารถที่จะเลือกได้จากเมนู สินค้า ของเรานี้ครับ

 

Leave a Reply