กายภาพบำบัดกับคนไทย

กายภาพบำบัด(Physical therapy) คงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วสำหรับคนไทยในปัจจุบันนี้ เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของคนไทยในปัจจุบันอันเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดการใช้ร่างกายอย่างผิดวิธี เป็นผลทำให้ร่างกายมีความเสื่อมถอยเร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น และหลักฐานพบว่า การเกิดกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพในคนไทยมีเพิ่มสูงขึ้น