กระจกนั้น สำคัญไฉน?

 

อุปกรณ์กายภาพบำบัดต่างๆนั้น ก่อนหน้านี้เราก็มีความเข้าใจกันว่า จะต้องถูกใช้ได้ในสถานกายภาพบำบัดโดยผู้ชำนาญการหรือนักกายภาพบำบัดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยจำนวนมาก ที่จำเป็นจะต้องได้รับการบำบัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเดินทางระหว่างที่พักและคลินิคกายภาพบำบัดนั้นเกิดความไม่สะดวกต่อผู้ป่วย เราจึงพบว่า ญาติผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่บ้านนั้น ได้มีการจัดหาอุปกรณ์กายภาพบำบัดแบบต่างๆไว้ให้ผู้ป่วยได้ทำกายภาพบำบัดที่บ้านกันบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม การทำกายภาพบำบัดที่บ้านนั้น ก็ต้องได้รับการดูแลแนะนำจากนักกายภาพและผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกต้องระมัดระวังด้วย

 

ถ้าจะกล่าวถึงอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาไว้เพื่อใช้ที่บ้านได้นั้น ก็อย่างเช่น พวกดรัมเบล ตุ้มน้ำหนัก อุปกรณ์บริหารแขน ขา มือ quadriceps board, balance board รวมถึงพาราเรลบาร์ (Pallarel bars) ทั้งนี้การใช้อุปกรณ์กายภาพเหล่านี้ที่บ้านนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด สามารถให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง ด้วยท่าทางที่ถูกต้อง และนั่นเอง กระจก จึงสำคัญฉะนี้

 

กระจกจะทำให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบท่าทางการทำกายภาพตามคำแนะนำว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการปฏิบัติกายภาพบำบัดที่บ้าน รวมถึงเพื่อเป็นการได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการปฏิบัติที่ถูกต้องตามคำแนะนำ

 

ทั้งนี้การอบอุ่นร่างกายและยืดหยุ่นร่างกายนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะทำการปฏิบัติกายภาพบำบัดที่บ้าน ซึ่งจะทำให้เกิดความแข็งแรงและความยืดหยุ่นต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ถึงการปฏิบัติคาดิโอ เช่นการปั่นจักรยานอยู่กับที่ เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้น และแน่นอนว่าการอบอุ่นร่างกายและการยืดหยุ่นร่างกายนั้น ก็ต้องปฏิบัติด้วยท่าที่ถูกต้องเหมาะสมตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และจะเป็นการดี ถ้าผู้ป่วยสามารถตรวจสอบท่าทางที่ถูกต้องของตนเองได้ในขณะทำการปฏิบัติ

 

บริษัทของเรามีการผลิต กระจกแก้ไขท่าทาง สำหรับนำไปติดตั้งไว้ที่บ้านของท่าน เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขท่าทาง ทั้งนี้ท่านที่สนใจ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 086-328-5689 รวมถึงสามารถชมสินค้าอื่นๆของเราได้ที่

 

 

Leave a Reply