วีรัส

สุขุมวิท |

สั่งราวกายภาพจากบริษัทนี้ สินค้าของที่นี้เค้าได้มาตฐานจริงๆ ทั้งราวจับแผ่นไม้แข็งแรงทนทาน
การบริการก็ดี นัดส่งสินค้าตรงเวลา พนักงานที่มาส่งก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีมารยาทที่ดี แม้ระยะทางในการยกสินค้ามาส่งมันจะใกล้ก็ไม่บ่น ถ้ามีเพื่อนๆสนใจสิินค้ากายภาพผมก็จะแนะนำที่นี้ครับ