คุณรักษ์

ขอบคุณ บริษัท ซีเอ็มที่ช่วยให้งานผ่านไปได้ด้วยดีงานดีตรงไปตรงมาไม่มีปัญหาเลยในการรับงานเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในวันรับมอบ ตลอดไปค่ะ