ดินน้ำมันกายภาพ
ดินน้ำมันกายภาพ
ดินน้ำมันกายภาพ

สีดำ  – แข็งมาก เหมาะสำหรับคนปกติ จนถึงนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงให้กับมือ 1 กระปุก น้ำหนัก 450 กรัม  สินค้านำเข้าจาก USA

not rated ฿3,500 Add to cart
ดินน้ำมันกายภาพ
ดินน้ำมันกายภาพ
ดินน้ำมันกายภาพ

สีเหลือง –  นิ่ม   เหมาะสำหรับคนที่มีแรง สามารถกำมือได้ มีแรงบีบมือเล็กน้อย 1 กระปุก  450 กรัม  สินค้านำเข้า จาก USA

not rated ฿3,500 Add to cart
ดินน้ำมันกายภาพ
ดินน้ำมันกายภาพ
ดินน้ำมันกายภาพ

สีแดง – นิ่มปานกลาง เหมาะสำหรับคนที่มีแรงเหมือนคนปกติ แต่ยังขยับหรือเคลื่อนไหวได้ไม่คล่องนัก 1 กระปุกมี 450 กรัม สินค้านำเข้าจาก USA

not rated ฿3,500 Add to cart
ดินน้ำมันกายภาพ
ดินน้ำมันกายภาพ
ดินน้ำมันกายภาพ

สีเขียว – ค่อนข้างเหนียว เหมาะสำหรับ คนที่มีแรงปกติ เน้นการออกกำลังกล้ามเนื้อนิ้วมือ และกล้ามเนื้อผ่ามือ 1 กระปุกมี 450 กรัม  สินค้านำเข้าจาก USA

not rated ฿3,500 Add to cart
ดินน้ำมันกายภาพ
ดินน้ำมันกายภาพ
ดินน้ำมันกายภาพ

สีฟ้า – แข็ง  เหมาะสำหรับคน ที่มีแรงปกติ จนถึงนักกีฬา 1 ประปุก มี 450 กรัม สินค้านำเข้าจาก USA

not rated ฿3,500 Add to cart
ดินน้ำมันกายภาพ
ดินน้ำมันกายภาพ
ดินน้ำมันกายภาพ

สีครีม   – นิ่มมาก  เหมาะสำหรับ คนที่ไม่มีแรงเลย

not rated ฿3,500 Add to cart